Letošním tématem Světového dne vody 2018 je Nature for water - Příroda pro vodu.

ODPOVĚĎ JE V PŘÍRODĚ

Jak můžeme snížit povodně, sucha a znečištění vody?

Použitím řešení, která již známe z přírody.

Světový den vody, který každý rok připadá na 22. března, se zaměřuje na důležitost vody v našem životě. . Tématem Světového dne vody 2018 je  Příroda pro vodu - abychom prozkoumáním procesů v  přírodě, našli  řešení na výzvy v oblasti vodního hospodářství, kterým  čelíme v 21. století.

Poškozené ekosystémy ovlivňují množství a kvalitu vody dostupné pro lidskou spotřebu. Dnes žije v domácnosti bez bezpečné pitné vody 2,1 miliardy lidí.

Škody na životním prostředí spolu s klimatickými změnami způsobují krize související s vodou, které vidíme po celém světě. Povodně, sucho a znečištění vody se objevují mnohem častěji než dříve.

Hlavním motem kampaně je heslo Odpověď je v přírodě -například  budování nových lesů, napojení řek do záplavových oblastí, obnovování mokřadů, tak aby co nejvíce zadržely potřebnou vodu.

Další možností je například recyklace odpadních vod - tomuto tématu se věnoval Světový den vody v roce 2017.  Globálně ve světě, drtivá většina všech odpadních vod z našich domovů, měst, průmyslu a zemědělství proudí zpět do přířody, aniž by byla upravena nebo opakovaně  využita. Tím je více zatěžováno životní  prostředí. Namísto plýtvání, je možno tyto vody recyklovat a znovu je použít v našich domovech, na zavlažování našich zahrad a pozemků, v průmyslu a zemědělství, v chladících zařízeních atd.

 

 

 

720x300_wwd2018_banner_720

 

 


AQUA UNITED 2018

 • cle_projektu-holiky_pod_vodou_640

 

 • edukační
 • zdravotní
 • charitativní
 • odborný
 • zábavný
 • sportovní
 • recesistický a happeningový

 

 

Jednotlivé cíle podrobněji:

 • edukační

Přístup k vodě a odpovídající sanitaci je sice základním lidským právem, ale ne všude na světě se daří toto právo naplňovat. Tímto projektem chceme upozornit na skutečnosti, že 20 % obyvatelstva nemá přístup k pitné vodě. Někteří členové rodin, většinou ženy a děti, jsou nuceni trávit prakticky každý den několik hodin sháněním vody na základní lidské potřeby jako je pití, vaření, hygiena. Je na každém z nás, abychom si uvědomili, že ne všude na světě je samozřejmostí přijít domů a pustit si kohoutek s pitnou vodou.

 • zdravotní

Nabídkou výhodných a zajímavých programů v aquaparcích, krytých bazénech a welness hotelech se budeme snažit přivést co nejvíce lidí ke zdravému životnímu stylu. Ke zlepšení jejich kondice a zdraví. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami ke snížení obezity zvláště u dětí a ke správnému pitnému režimu.

cle_projektu-vkresy_640

 • charitativní

Abychom projektu v oblasti charity dali také český, vnitřní rozměr, rozhodli jsme se podpořit svými aktivitami dětské domovy v České republice. Ve spolupráci s partnery a sponzory se budeme snažit zajistit zajímavé zážitky v aquaparcích a krytých bazénech po celé republice, včetně potřebných věcí a služeb, které jsou důležité pro jejich činnost. Ve spolupráci se známými osobnostmi, které se stanou patrony dětských domovů, se pokusíme zpříjemnit život dětem v dětských domovech.

 • odborný

Formou odborných článků, setkání, konferencí chceme seznámit veřejnost s problematikou šetření vody, úspornými technologiemi, s problematikou v oblasti wellness a zdravého životního stylu. Aquaparky a kryté bazény, které se zúčastní tohoto projektu, připravují pro školy prohlídky zázemí těchto zařízení s odborným výkladem.

cle_projektu-fronta_na_zchod_640

 • zábavný

Návštěva aqauaparků, krytých bazénů a wellness hotelů je především zábava, odpočinek, relaxace.

Během projektu budou probíhat zajímavé akce jako půlnoční saunování se saunovými ceremoniály, plavání při svíčkách, návštěvníci si budou moci vyzkoušet aquazorbing, potápění a spoustu další zábavy.

 • sportovní

Během projektu bude probíhat sportovní štafeta v hodinovém plavání, které se zúčastní jednotlivé aquaparky a kryté bazény.

 • recesistický a happeningový

Zábavnou a veselou formou přiblížit vážné problémy s přístupem k vodě a odpovídající sanitaci.

Fotografie: obrazky.n3po.com
cle_projektu-pelhimov_640

 

 

6834616277_a74ed9fac0_450

Uživatelská sekce

Uživatelské jméno:
Heslo:

Registrace
Zapomenuté heslo

Odběr newsletteru

ABAS ČRAsociace pracovníků v regeneraciWellness NovinyČeská asociace saunérůMinisterstvo pro místní rozvojSvětový den vody