Pravidla soutěže TOP AQUA Zařízení 2014

Asociace bazénů a saun ČR ve spolupráci s projektem Aquamanie  a partnerm akce ABF a.s. pořádá soutěž  TOP AQUA Zařízení  2014 o nejlepší aquapark, bazén, koupaliště a významné počiny v oboru vodní zábavy  v České republice. Soutěž je vypsána ve dvou obsahových kategoriích:

1. Provozovatel Aquacentra   2014

Podkategorie

- Aquaparky se společným venkovním i vnitřním celoročním provozem- oceněn bude provozovatel i vedoucí vítězného zařízen

- Bazény a Aquaparky s vnitřním celoročním provozem – oceněn bude provozovatel i vedoucí vítězného zařízení

- Koupaliště a otevřené vodní plochy se sezónním provozem - oceněn bude provozovatel i vedoucí vítězného zařízení

Koupaliště s přírodním způsobem čištění vody

 

-          Osobnost v oboru

2. Technologický počin nebo výrobek roku pro aquaparky a bazény

Podkategorie   2.1 Výrobek roku  a  2.2. Atrakce roku

Všeobecné soutěžní podmínky:

1. Pořadatelem soutěže TOP AQUA zařízení 2014 je ABAS ČR Jabloňová 2992/8 106 00 Praha 10 - Zahradní Město, Česká republika a Cormann partner, s.r.o., Mexická 3, 101 00 Praha 10

 

2. Organizačním zajištěním soutěže je pověřena firma Cormann partner, s.r.o., Mexická 3, 101 00 Praha 10

 

3. Uzávěrka přihlášek aquaparky, bazény 28.2.2014 2, venkovní aquparky, koupaliště, biotopy - koupací jezírka 21.5.2014

 

4. Všechny přihlášky musí být kompletně vyplněné.

 

5. Soutěž probíhá na území České republiky od 20.9. 2013 do 31.8. 2014

 

6. Přihláška by měla být zaslána s vyplněnými požadovanými údaji, které jsou nutné k hodnoceni a jsou součástí přihlášky.

 

7. Přihlásit příspěvek do soutěže je možno prostřednictvím formuláře, a to dvěma způsoby:

 

a) na webových stránkách www.aquamanie.cz a www.abascr.cz

 

b) formulář si vyžádat a následně zaslat elektronicky na info@abascr.cz nebo sterba@aquaunited.cz

 

8. Za správnost údajů uvedených v přihlášce ručí výhradně přihlašující.

 

9. Pořadatel soutěže jmenuje Organizační výbor, zodpovědný za řádný průběh a produkční zabezpečení soutěže. Organizační výbor plní také funkci arbitra v případě sporů a stížností podaných účastníky soutěže.

 

10. Přihlášené hodnotí komise. Každý člen komise přidělí hodnocenému body (1-10), přičemž 10 bodů je nejvyšší ocenění. V případě rovnosti počtu hlasů bude uděleno více cen. Komise bude jednotlivé účastníky hodnotit dle schválených kritérií, které jsou uvedeny v příloze č. I a jsou nedílnou součástí těchto pravidel.

 

11. Vyhlášení výsledků soutěže TOP AQUA Zařízení 2014 proběhne v rámci společenského večera akce , která se uskuteční v září 2014, v rámci veletrhu ABF Bazény a sauny

 

12. Proti rozhodnutí pořadatele není odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky, jež nebudou splňovat vstupní podmínky nebo budou v rozporu správními normami, vyhrazuje si právo vyřadit přihlášené z důvodů porušení pravidel soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži a na její kompletní ukončení.

 

13. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

14. Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Pořadatele Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a soutěžící je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat ve vztahu k zpracování a uchování údajů, které nejsou potřebné pro realizaci soutěže.

 

Příloha č. I k pravidlům soutěže TOP AQUA ZAŘÍZENÍ 2014

Kategorie aquaparky, bazény,

Otevřené vodní plochy a koupaliště se sezónním provozem,

Koupaliště s přírodním způsobem čištění vody

Kritéria hodnocení

1. Informační systém (orientace v provoze, návštěvní řády, ceníky, orientační tabule ve městě a na příjezdech)

- hodnocen srozumitelný a účinný systém předkládání informací návštěvníkům (bodové hodnocení 1-10)

2. Nabídka služeb pro návštěvníky a zajištění služeb vlastními zaměstnanci (kurzy plavání, vodní spinning, provoz občerstvení aj.) – hodnocena šíře služeb a odborného vzdělání zaměstnanců (bod. ohodnocení 1-10)

3. Jednorázové a opakující se akce pořádané v prostorách plaveckých areálů a koupališť (organizování Soutěží pro handicapované, Fotografování pod vodou, Štafeta měst - plavání 1.6., Den vody….) (bodové hodnocení 1 bod za každou soutěž, max. 10 bodů)

4. Hodnocení hygienických podmínek - čistoty v šatnách, toaletách, sprchách, v okolí bazénů, saunových světech nebo párách /bodové ohodnocení 1-10/

5. Hodnocení profesionality a odbornosti personálu /bodové ohodnocení 1-10/

6. Hodnocení webových stránek, MTG a PR aktivit jednotlivých zařízení /bodové ohodnocení 1-10/

7. Ekologičnost provozu - zavedení úsporných technologií. /bodové ohodnocení 1-10/

8. Výpočty ekonomičnosti provozu s ohledem na spotřebované energie, média, návštěvnost, velikost vodní plochy, počet provozních dnů a kapacitu zařízení.

Komise si vyhrazuje vyřadit ze soutěže uchazeče, který se ve sledovaném období dopustil závažného porušení hygienických předpisů s následkem uzavření provozu orgánem ochrany zdraví.

Kategorie osobnost v oboru – Porota vybere z jednotlivých nominací osobnosti v oboru

Kategorie technická

 

1. Výrobek roku pro Aquaparky a bazény – technologický počin roku nebo výrobek roku z oblasti dodávek do aquaparků a bazénů

 

2. Podkategorie – atrakce roku

 

Kriteria hodnocení - hodnotí Porota 1 až 10 bodů

 

 

abas_logo_nova_-_kopie_157 logo-aquamanie_1_145


wn_logo_2424_01 apr_male_120_120logo-bazen_220_220logo-pravo_230


aquamania-125x125-v011_125veolia_voda_podelne_kopie_160logo__aaaf_373_01sypera_logo_sout_566

 

lflazne_logo2012_181 barevn_logo_umavsk_lzn_692125x125-2011_corpus_120

logo_ghc_nek_232

 

whf_125_128

 

Soutěž aquaparků a bazénů HLEDÁME TOP AQUA ZAŘÍZENÍ 2014

Celý rok probíhala po celé ČR soutěž aquaparků a bazénů, HLEDÁME TOP AQUA ZAŘÍZENÍ 2014.

Pořadatelem soutěže je Asociace bazénů a saun České republiky a projekt Aquamánie.

. Celkově se soutěže zúčastnilo 43 aquaparků, bazénů a výrobců zařízení v několika kategoriích.

Odborná komise,složená z našich předních odborníků v oblasti provozu aquaparků a bazénů, prověřovala během celého roku, úroveň služeb v jednotlivých zařízením po celé České republice. Porovnávala výpočty spotřeby energií, hodnotila obchodní i marketingové aktivity směrem k návštěvníkům i to, jak jsou provozy vybaveny pro rodiny s dětmi.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny 17.9. 2014 na konferenci Asociace bazénů a saun, u příležitosti veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA a na slavnostním večeru Veletrhu Forch Arch 2014.

Vítězi jednotlivých kategorií jsou: Aquapark Uherské Hradiště, Krytý bazén Ostrava Poruba, Koupaliště Riviéra Brno, Koupaliště Michal Sokolov. Nejvíce bodů napříč všemi kategoriemi, získal Aquapark Uherské Hradiště, který byl zároveň oceněn zvláštní cenou za nejlepší marketing a obchod.

Další zvláštní cenu za nejekologičtější bazén obdržel Plavecký areál Přerov. Osobností v oboru se stal Jaroslav Macek. Atrakcí roku bylo vyhlášeno historické umělé vlnobití v Městských Lázních Hradec Králové, které bylo poprvé uvedeno do provozu v roce 1932 a Laser show v Centru Babylon Liberec.

Partnery projektu jsou GHC Invest, s.r.o.

Společnost GHC Invest, s.r.o. byla založena v roce 1994 jako dceřiná společnost německého koncernu Gerling, Holz & Co. Nabízí široký výběr produktů a služeb od chemikálií, speciálních plynů, chladicích prostředků, přes komponenty či celé technologické sestavy. Společnost věnovala do soutěže celou řadu cen jako jsou nafukovací čluny, měřící přístroje, bazénové příslušenství a další.

SYPERA, s.r.o.

Společnost SYPERA, s.r.o. působí v oblasti přímého prodeje kvalitní dánské a norské chemie v rámci České republiky. Společnost SYPERA věnovala vítězi jedné z kategorií Aquaparku Uherské Hradiště měsíční dodávku čistících a chemických prostředků na jeden měsíc zdarma, včetně zaškolení.

O2 Extra, AAA Realitní fond a.s., ABF a.s., Lázně Františkovy lázně, a.s. a další.

Mediálními partnery projektu jsou Právo, časopis Bazén & Sauna, www.aquamanie.cz , Wellness noviny a další.

Vítězové jednotlivých kategorií byli oceněni hodnotnými cenami jako například, čistící a úklidová chemie, nafukovací čluny, bazénové příslušenství, měřící přístroje, předplatné deníku Právo a další.

Výsledky:

 

Aquaparky s celoročním venkovním i vnitřním provozem

 

1. Aquapark Uh. Hradiště

2. Vodí ráj Jihlava

3:Aquaforum  Františkovy Lázně

4 Aquapark Vyškov

 

Aquaparky, bazény, vnitřní celoroční provoz

 

1. Krytý bazén Ostrava Poruba

2. Bazén Jilemnice

3. Aquapark Kravaře, Bazén Rokycany

5. Wellness Kuřim

 

Venkovní aquaparky a koupaliště sezónní provoz

 

1. Koupaliště Riviera Brno

2. Koupaliště Mladá Boleslav

3. Koupaliště Kraví Hora

4. Koupaliště Poruba a Koupaliště Rokycany

Přírodní koupalištq a koupací jezírka

 

1. Koupaliště Michal Sokolov

 

2. Přírodní biotop Kotynka Dobřany

 

3. Koupací Jezírko Hotel Antonie Frýdlant – firma DIKÉ Zahrady

 

Technologický počin, výrobek roku pro aquaparky a bazény

1. Povinné sprchování

Bazén Liberec

2. Automat na řízení kvality bazénové vody- ASIN AQUA PROFI

ASEKO, spol. s.r.o

3, ionizaČní polarizaČní přístroj na Úpravu vody Aquacentrum Pardubice

3, Technologie ECOline SPORTPLEX FRÝDEK MÍSTEK, s.r.o.

Atrakce roku

1. Umělé vlnobití

Lázně Hradec Králové

1. Laser show

Centrum Babylon

3 Horolezecká stěna Aquacentrum Pardubice.

 

 

Zvláštní ceny

Zvláštní cena osobnost v oboru ZA DLOUHOLETOU PŘÍKLADNOU PRÁCI V OBORU BAZÉNŮ A AQUAPARKŮ

JAROSLAV MACEK

1. Aquapark, bazén Nejpřátelštější k dětem - family friendly

Bazén Ústí nad Orlicí

2. Nejekologičtější aquapark, bazén

nejekologičtější bazén, aquapark

Plavecký areál PŘerov

Teplo Přerov, a.s.

3. Nejlepší Gastroprovoz

Wellness Kuřim

4. Za příkladnou péči o historickou a kulturní památku

Městské koupaliště Opava

5. Zvláštní cena za mimořádný návrh,technické řešení a realizaci

koupacího jezírka hotel Antonie Frýdlant

DIKé zahrady s.r.o.

6. Nejlepší marketing a obchod

Uherské Hradiště

7. Nejlepší webová prezentace

Kraví Hora Brno

 

Ceny:

GHC Invest, s.r.o.

2x nafukovací člun (zřejmě bude i s elektromotorem)

3x chemie pro zahradní jezírka

1x Fotometr Scuba pro měření CL/pH, alkality

3x Kartušová filtrace

3x krycí plachta pro zahradní bazén

3x plovák

3x síťka hladinová

3x teleskopická tyč

Čistící a chemické prostředy včetně zaškolení na 1 měsíc od firmy SYPERA

Roční předplatné deníku Právo

10 x poukaz na vstup do Wellness Centra Kolštejn

2x Plovoucí světlo Frajt, s.r.o.

Poukazy na wellness pobyty

Je potřeba si uvědomit, že aquaparky, bazény, mají velkou návštěvnost,. Prvních deset aquaparků a bazénů, z hlediska návštěvnosti, má roční návštěvnost dohromady přes 4,5 milionu návštěvníků.

 

Uživatelská sekce

Uživatelské jméno:
Heslo:

Registrace
Zapomenuté heslo

Odběr newsletteru

ABAS ČRAsociace pracovníků v regeneraciWellness NovinyČeská asociace saunérůMinisterstvo pro místní rozvojSvětový den vody